Saunacentrum Heinola

Klasická masáž

Klasická masáž patrí medzi najstaršie liečebné metódy. Jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie a zvýšiť celkovú odolnosť organizmu. Masáž ovplyvňuje stav centrálnej nervovej sústavy, ktorá spätne pôsobí na periférne orgány a ich funkciu.

Kontraindikácie

  • akútne horúčkovité ochorenia
  • infekčné ochorenia
  • hnisavé ochorenia kože, plesne, infekcie
  • pokročilá arterioskleróza
  • osteoporóza
  • akrvácavé stavy
  • akútne zápalové ochorenia a zlyhávanie životne dôležitých funkcií